RowerowaWitryna.pl - Bike Web Site
:: RowerowaWitryna.pl :: Bike Web Site :: Le Site du Vélo :: Die Fahrrad-Seite :: Poczta Galeria zdjęć Forum Turystów Kolarzy   
kalendarz imprez szlaki rowerowe kluby rowerowe historia rajdów odznaki turystyczne podstawowe informacje o pttk
   główna » odznaki turystyczne » odznaki ustanowione przez ait
Wycieczki więcej
Zdjęcia, opisy, mapki ...
wybierz
wycieczkę
 • Wyprawy rowerowe
 • Imprezy turystyczne
 • Parki Narodowe
 • Obiekty krajoznawcze
 • Zamki w Polsce
 • Wyszukiwarka
  Umożliwia wyszukanie informacji na naszych stronach.
  O nas więcej
  Trochę informacji o twórcach witryny i ich rowerach.
 • Puszczykowo
 • Nasze rodzinne strony
 • Poznań
 • O stronie
 • Ostatnie zmiany
 •     10.04.2018
 • Struktura
 • Linki więcej
  Kilka ciekawych i pomocnych odnośników.
  Poczta więcej
  Dane adresowe:
  e-mail >>
  Reklama więcej
  rowery top lista
  Nasza witryna znajduje się na serwerze firmy:
  Odznaki Ustanowione przez AIT


  Międzynarodowa Odznaka Kolarska  Regulamin  §1 Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej

  Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej została ustanowiona przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT.


  §2


  Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej, określona poniżej, jest przyznawana przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT.

  §3


  Odznaka ta posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zdobycie odznaki dowolnego stopnia jest uzależnione od bezwzględnego spełnienia warunków, przewidzianych w §4.


  §4 Karta drogowa

  a - Kandydat do odznaki brązowej jest obowiązany:

  1. Odbyć wycieczki, zorganizowane lub kontrolowane przez klub będący członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej o łącznym czasie trwania 50 dni (każda z tych wycieczek powinna trwać 6 godzin lub mieć długość trasy 50 km. Wędrówki te mogą mieć miejsce zarówno w ojczyźnie kandydata jak i za granicą).

  2. Wziąć udział w międzynarodowym rajdzie turystyki kolarskiej AIT, posługując się kartą drogową.

  b - do odznaki srebrnej:

  1. Odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 100 dni (dziennie 6 godzin lub 50 km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym kandydata. Trzy z tych wycieczek powinny trwać co najmniej 6 dni każde.

  2. Wziąć udział w dwóch rajdach międzynarodowych AIT za granicą.

  c - do odznaki złotej:

  1. Odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 300 dni (dziennie 6 godzin lub 50 km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym. Dziewięć z tych wycieczek powinno trwać co najmniej 6 dni każda.

  2. Uczestniczyć w pięciu rajdach międzynarodowych turystyki kolarskiej AIT, z których co najmniej 3 za granicą.

  d - podczas przyznawania odznaki stopnia wyższego uwzględnione będą warunki już spełnione przy otrzymywaniu stopnia niższego.


  §5


  Zaświadczenie wydane przez klub, do którego należy kolarz ubiegający się o odznaki, potwierdza - chodzi o wycieczki w kraju, że warunki wymienione w §4 zostały prawidłowo spełnione. Uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące tę imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT.

  §6


  Podstawę obliczenia stanowią odległości do przebycia przez kolarzy w ciągu jednego dnia (codziennie 6 godzin lub 50 km). Postępowanie przy potwierdzeniu przebytych tras jest ustalane przez zainteresowane kluby, zgodnie z przyjętymi przez nie zasadami.

  §7


  Aby otrzymać kartę drogową kandydaci powinni zwrócić się do swoich klubów i zapłacić wpisowe równoważne 3 frankom szwajcarskim. Odznaka będzie przyznawana bezpłatnie przez Komisję.

  §8


  Kandydaci ubiegający się o międzynarodową odznakę turystyki kolarskiej nie są traktowani jak uczestnicy imprezy sportowej i podlegają ustawodawstwu cywilnemu i karnemu, obowiązującemu w kraju pobytu, na równi z innymi kolarzami.

  §9


  Komisja Turystyki Kolarskiej AIT zastrzega sobie prawo wniesienia wszelkich zmian do niniejszego regulaminu. Przypadki sporne będą rozstrzygane przez Biuro Komisji.
  Copyright © 2000-2018 tomso

  31-05-2006 07:02 - 4.0 kb -0.0083 s